VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia

1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky uporavujú práva spoločnosť POsushiME s.r.o. so sídlom: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 51848856 DIČ: 2120812848 IČ DPH: SK2120812848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:130186/B, číslo účtu:– Tatra banka, a.s. (ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. 

2.

Priebeh objednávania a dodávania

 1. Objednávanie prostredníctvom internetu a telefónu
  • a) Registráciou zákazníka na portáli www.posushime.sk získava jednoduchšie zadanie objednávky pri opätovnom objednaní jedál.
  • b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky alebo registrácie a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla podľa počtu objednávok a dopravnej situácie.
  • c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v uhradí v hotovosti pri prebratí alebo vopred prostredníctvom webového portálu www.posushime.sk
  • d) Zákazník si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v jednotlivých ponukách na portáli posushime. Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov zákazníka do objednávkového formulára a následne kliknúť na tlačítko ,,Zaplatiť s povinnosťou platby“
  • e) Po odoslaní objednávky t.k. potvrdením funkcie označenej ,,Zaplatiť s povinnosťou platby“, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru, bude zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky bez zbytočného odklady po spracovaní objednávky.
  • f) Záujemca prostredníctvom telefónneho čísla 0914 144 221 vykoná objednávku.
  • g) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v uhradí v hotovosti pri prebratí alebo vopred prostredníctvom webového portálu www.posushime.sk

3.

Práva a povinnosti Záujemcu

4.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.

Reklamácie

6.

Záverečné ustanovenia